Estudis del discurs a Barcelona


Estudis del Discurs a Barcelona és una iniciativa d'especialistes en Estudis del Discurs (ED) de les universitats públiques de Barcelona:
  • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  • Universitat de Barcelona(UB)
  • Universitat autònoma de Barcelona (UAB)

Els objectius del CED són:

  • Fomentar els estudis del discurs a Barcelona 
  • Organitzar, donar suport i divulgar la investigació en ED en les universitats de Barcelona
  • Organitzar docència en ED, sobretot al nivell del postgrau (màsters, doctorat)
  • Informar a estudiants i altres persones interessades en els ED
  • Publicar i actualitzar una pàgina web amb informació, enllaços, documentació, etc. en ED
  • Organitzar congressos, conferències i colloquis.