Àrees i temes d'investigació

(en ordre alfabètic, seguits de l@s investigadors/as treballant sobre el tema)


NB: En la llista de temes i àrees d'investigació no es repeteix la noció de 'discurs'. Per exemple, el tema 'jurídic' és un abreujament de 'discurs jurídic', i 'aula' un abreujament de 'discurs en l'aula', etc.

Argumentació
Anna Cros
Montserrat Ribas

Aula
Anna Cros
Melinda Dooley
Adriana Patiño
Virginia Unamuno


Ciutadania
Ricard Zapata

Composició
Daniel Cassany

Coneixment

Carlos Lozares
Teun A. van Dijk

Context
Teun A. van Dijk

Conversa
Carles Roca
Félix Vázquez

Divulgació

Helena Calsamiglia
Daniel Cassany
Sergi Cortiñas
Carmen López

Educació
César Coll
Anna Cros

Melinda Dooley
Adriana Patiño
Virginia Unamuno


Estudis/Anàlisis
del Discurs en general
Helena Calsamiglia
Amparo Tusón
Teun A. van Dijk


Escriptura
Daniel Cassany

Escola
Virginia Unamuno

Etnografia
Virginia Unamuno

Etnometodologia
Carlos Lozares

Gènere

Jenny Cubells
Margot Pujal
Montserrat Ribas

Claudia Vallejo

Géneres/Tipus
Eva Pujadas

Ideologia

Teun A. van Dijk

Imatges
Eva Pujadas

Immigració
Xavier Giró
Adriana Patiño
Montserrat Ribas
Virginia Unamuno
Teun A. van Dijk
Ricard Zapata

Interacció
Luci Nussbaum

Interculturalidad
Melinda Dooley
Luci Nussbaum
Adriana Patiño
Miquel Rodrigo
Virginia Unamuno


Juridic
Jenny Cubells

Lectura
Daniel Cassany

Literacidad

Daniel Cassany

Metàfora
Montserrat Ribas

Mitjans de comunicació
Margarida Bassols
Xavier Giró

Eva Pujadas
Anna Torrent
Claudia Vallejo

Teun A. van Dijk

Metodologia qualitativa
Jenny Cubells
Lupicinio Íñinguez
Carlos Lozares
Eva Pujadas
Félix Vázquez

Notícies
Claudia Vallejo
Teun A. van Dijk

Periodisme
Xavier Giró

Pragmàtica
Margarida Bassols
Montserrat González
Teun A. van Dijk


Propaganda
Jordi Pericot

Prosòdia
Carme de-la-Mota

Política
Teun A. van Dijk
Ricard Zapata

Psicologia social

Lupicinio Íñiguez

Publicitat
Anna Torrent

Racisme
Montserrat Ribas
Teun A. van Dijk

Subjectivitat
Margot Pujal

Televisió
Mercè Oliva
Eva Pujadas


Treball
Carlos Lozares

Violència
Jenny Cubells
Claudia Vallejo