Altres postgraus


El IDEC - associat amb la Universitat Pompeu Fabra - té diversos cursos de postgrau, especialment per a professionals, per exemple en Comunicació, que tenen a veure amb Estudis del Discurs.

La Universitat Autònoma de Barcelona té un programa de cursos - en general pràctics amb ofertes relacionades amb estudis del discurs, por exemple en


  1. Política y Societat

També la Universitat de Barcelona té cursos especials, a diversos nivells, de formació contínua, per exemple en les àrees següents: