Màster Discurs, comunicació i societat


S'està preparant la sol·licitud d'un nou màster oficial Discurs, Comunicació, Societat (DCS). Aquest màster és interuniversitari i multidisciplinario, amb assignatures optatives d'altres màsters oficials de la UPF, UAB i UB.

El màster DCS, el primer a Espanya (i probablement a Europa) en Estudis del Discurs (ED) es dirigeix a estudiants d'humanitats i especialment de ciències socials que volen especialitzar-se en ED fora de la seva pròpia disciplina de pregrau, i/o que tenen la intenció de seguir amb un doctorat i una tesi que una dimensió important d'anàlisi del discurs.

 El màster DCS té assignatures obligatòries en (temes en) estudis del discurs, en comunicació i en ciències socials, però en general es distingeix per una llibertat molt gran per a escollir assignatures optatives en moltes disciplines en la UPF, la UAB la UB.

Si la sol·licitud del nou màster DCS s'aprova (a la tardor de 2008) en les comissions dels departaments i universitats involucrats, i si l'agència nacional d'avaluació, ANECA, l'aprova (a l'estiu de 2009), el nou màster pot començar al setembre de 2010.

Per a més informació: Teun A. van Dijk (teun@discursos.org)