Doctorats


Les universitats de Barcelona oferixen els següents programes de doctorat que també es desenvolupen activitats en Estudis del Discurs (ED), o on els ED són rellevants per a l'elaboració d'una tesi de doctorat:

NB: Amb la introducció de másteres oficials, els programes de doctorat en general estan canviant, i moltes vegades es limiten a la preparació d'una tesi de doctorat -- i tal vegada alguns seminaris especialitzats -- després de fer un màster d'un o dos anys.

Universitat Pompeu Fabra

Ciències polítiques i socials

Comunicació lingüística i Mediació Multilingüe

Comunicació social


Universitat Autònoma de Barcelona


Filologia Anglesa

Traducció i Estudis Interculturals

Ciències de la comunicació

Comunicació i Periodisme

Didàctica de la llengua i de literatura

Educació

Psicologia social

Psicologa de l'educació

Psicologia de la comunicació: interacció social  i desenvolupament humá

Sociologia


Universitat de Barcelona


Ciència Cognitiva i Llenguatge (amb UPF y UAB)

Didàctica de la llengua i literatura

Estudis avançats en antropologia social

Estudis avançats en llengua i literatura catalana

Filosofia

Intervenció psicosocial

Lèxic i comunicació lingüística

Lingüística aplicada

Psicologia de l'Educació

Sociologia