Perspectives professionals


Estudiants amb una especialització en Estudis del Discurs (ED) (encara) no tenen una perspectiva laboral tradicional en el sentit de professions que demanen ED com especialització.

En aquest moment, una especialització en ED té la seva funció principal en la investigació -- per exemple en la preparació d'una tesi de màster o de doctorat: En gairebé totes les investigacions en ciències socials i humanes, les dades són (també) textos, discursos, documents, entrevistes, històries de vida, llocs d'internet, etc. que necessiten anàlisi sistemàtica i explícit. ED dóna les pautes per a aquest tipus d'anàlisi -- una anàlisi que va més enllà dels mètodes tradicionals en les ciències socials, com l'anàlisi del contingut o de 'frames'.

No obstant això, el rol dels ED i els seus mètodes no es limita a la investigació. El ED multidisciplinar ha estat aplicat en l'anàlisi de molts problemasy àmbits socials, per exemple en l'educació (llibres de text, interacció en l'aula), els mitjans de comunicació (com la representació de la immigració o del terrorisme; la divulgació científca), la política (debats parlamentaris, propaganda, etc.), la salut (informació a pacients), i moltes altres àrees.

Estudiantes de les disciplines en humanitats i sobretot en ciències socials que busquen treball en la seva pròpia disciplina o àrea social, van a tenir cada vegada més possibilitats de trobar ocupacions que es necessita la capacitat d'analitzar, avaluar i produir discursos sobre una ferma basis teòrica.