Preguntes/Problemes Freqüents


Accés als programes de postgrau a Barcelona?
Homologació de títols estrangers?

En general estudiants estrangers han de fer homologar les seves diplomes/títols anteriors (en general diplomes equivalents amb una llicenciatura, de bachelor o de grau) per a accedir als programes de postgrau en les universitats espanyoles. Quan abans aquesta homologació es feia (amb endarreriments d'anys!) solament pel ministeri d'Educació (MEC) a Madrid, ara són en general les universitats mateixes que permeten l'accés sobre a força de títols estrangers -- però en general solament per a fer un postgrau, no per a efectes professionals o homologacions oficials de títols, que solament es fa amb el MEC). La convalidació més fàcil es fa per a estudiantes amb un diploma de grau europeu, que en general tenen accés directe als programes de màster en la seva pròpia disciplina. Per a altres títols, una comissió universitària examina el programa del títol anterior i decideix sobre l'accés i en quins matèries l@s candidat@s han de cursar per a poder cursos un postgrau.


Informació general per a Espanya (MEC)Per a informació més detallada, vegi les normatives de les universitats:


Universitat Pompeu Fabra

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Beques?

En general les universitats espanyoles tenen molt poques beques per a estudiantes de postgrau. De l@s estudiantes extranjer@s es pressuposa en general que tenen una beca del seu propi país, del Ministeri d'Assumptes Estranjeros
(MAEC-AECIDo d'una organització internacional (Fundación Ford, Fundación CarolinaVegi també la pàgina de Universia i  informació sobre beques en la pàgina de la Universitat Autònoma i en la pàgina de la Universitat de Barcelona

Tampoc les universitats de Barcelona tenen moltes beques per a estudiantes de postgrau. Per a més informació sobre beques:


Universitat Pompeu Fabra

Universitat Autómoma de Barcelona

Universitat de Barcelona