Comitè científic del CED


El Comitè Científic del Centre d'Estudis del Discurs està en formació...

Membres actuals són:


Teun A. van Dijk (Traducció i Filologia, UPF), coordinació.

Helena Calsamiglia (Traducció i Filologia, UPF)
Pompeu Casanovas (Institute of Law and Technology, UAB)
Anna Camps (Didàctica de la llengua i de literatura, UAB).
Daniel Cassany (Traducció i Filologia, UPF)
Josep Castellá (Humanitats, UPF)
César Coll (Psicologia evolutiva i de l'educació, UB)
Xavier Giró (Comunicació, UAB)
Montserrat González (Traducció i Filologia, UPF)
Lupicinio Íñiguez (Psicologia Social, UAB)
Carmen López (Traducció i Filologia, UPF).
Melissa Moyers (Filologia anglesa, UAB)
Lucile Nussbaum (Didàctica de la llengua i literatura, UAB)
Lluís Payrató (Filologia catalana, UB)
Eva Pujadas (Comunicació, UPF)
Montserrat Ribas (Traducció i Filologia, UPF)
Miquel Rodrigo (Comunicació, UPF)
Xavier Serrano (Psicologia social, UB)
Amparo Tusón (Filologia espanyola, UAB)
Ricard Zapata (Ciències polítiques, UPF)