Per què a Barcelona?

En les universitats de Barcelona i en diverses disciplines,departaments i grups d'investigació hi ha dotzenes d'investigadors/as que s'ocupen dels Estudis del Discurs (ED), més que en altres universitats d'Espanya i fins i tot en la majoria de les universitats europees.

Fins a ara és@s investigadors/as participen en diverses xarxes i grups d'investigació, però no s'havien organitzat col·lectivament per a fomentar els Estudis del Discurs a Barcelona, informar sobre els projectes i temes d'investigació i sobre estudis de postgrau, compartir publicacions i recursos o per a anunciar conferències, congressos i altres activitats.

 El Centre d'Estudis del Discurs (CED) va ser creat com organització (virtual) per a realitzar aquests objectius. Per la quantitat i qualitat d'investigadors/as, revistes, xarxes, projectes i publicacions, les universitats de Barcelona s'han fet un centre important, nacional i internacional en Ed. El CED representa aquest protagonisme per la seva única forma de cooperació interuniversitària i multidisciplinaria, en totes les disciplines de les ciències humanes i socials.

 En lás últimes dècades, els Estudis del Discurs he han desenvolupat com una trans-disciplina central unint disciplines com la lingüística, la literatura, la història, la psicologia cognitiva i social, la comunicació i el periodisme, la sociologia, l'antropologia i l'educació. En Barcelona, els ED estan representats en totes aquestes disciplines. El CED constituïx el centre d'organització i informació d'aquestes activitats de docència i d'investigació.

El CED i la seva pàgina web www.discurs.org no solament volen funcionar com un centre d'informació i cooperació en els Estudis del Discuso para estudiants i investigadors/as actualment estudiant i treballant a Barcelona, sinó també informar i atreure nuev@s estudiantes, sobretot d'Espanya i Amèrica Llatina, interesseu@s en un estudi de postgrau amb una perspectiva discursiva i multidisciplinar. En breu, amb el CED Barcelona s'està fent encara més atractiva com ciutat per a fer els seus estudis en discurs.