Organitzacions internacionals


The Society for Text and Discourse
Associació internacional per a acadèmics/as de l'anàlisi del discurs. Encara que l'associació està oberta a tots/as els/les analistes del discurs, la majoria dels seus membres són psicòlegs que treballen amb el processament de textos i temes relacionats. La seva pàgina web conté informació útil sobre passades i futures conferències. IPRA-International Pragmatics Association ALED. Associació Llatí-americana d'Estudis del Discurs. La primera i més destacada associació regional de l'estudi del discurs. Organitza congressos cada dos anys, i té la seva pròpia revista.

IPRA-International Pragmatics Association

ALED. Asociación Latino-americana de Estudios del Discurso.
La primera i més destacada associació regional de l'estudi del discurs. Organitza congressos cada dos anys, i té la seva pròpia revista.