Revistes


Critical Discourse Studies
"Critical Discourse Studies
" és una revista dedicada a l'estudi crític del discurs com investigació dintre de les ciències socials i humanitats. El seu objectiu és crear un més àmplia crida interdisciplinari que el qual existeix en altres revistes, i publicar contribucions teòriques i analítiques. La revista ha estat creada per a donar resposta al ràpid increment de l'ús dels estudis crítics del discurs i l'anàlisi crítica del discurs en nombroses disciplines. També pretén connectar la investigació acadèmica crítica amb preocupacions pràctiques i assumptes que estan a l'ordre del dia, incloent campanyes polítiques i moviments socials. (Blurb of Routledge, l'editorial).

Discourse Processes
La revista oficial sobre la Societat el text i el discurs. Inclou articles en totes les àrees de l'anàlisi del discurs, i especialment en el camp de la psicologia del processament del discurs.

Discourse Studies
Revista internacional i multidisciplinar sobre l'estudi del discurs. Publica especialment treballs sobre lingüística del discurs, anàlisi de la conversa, la psicologia del tractament del text i els estudis culturals del discurs.

Discourse & Society
Revista internacional i multidisciplinaria sobre l'estudi d'aspectes socials i polítics del discurs, així com enfocaments crítics d'estudis del discurs.

Discourse & Communication
Nova revista (des del 2007) que cobreix l'àrea interdisciplinària entre el discurs i els estudis de comunicació, propagant l'anàlisi qualitativa del discurs en l'estudi de qüestions de comunicació.

Discurso & Sociedad

Journal of  Multicultural Discourses  
Revista dedicada a l'enfocament multicultural en l'estudi del discurs, crític i exclusivament enfocaments occidentals.  

TEXT & TALK. An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse
La primera revista internacional sobre l'estudi del discurs. Fundada en 1980 per Teun A. van Dijk i János Petöfi, i editada per Teun A. van Dijk entri 1980 i 1999. Ara és editada per Srikant Sarangi.

The Journal of Language and Politics
Una nova revista editada per Paul Chilton i Ruth Wodak.

Research on Language and Social Interaction
Revista específicament dedicada a la publicació de treballs sobre conversa/diàleg en interacció.

Journal of Pragmatics
La revista proporciona un fòrum sobre estudis pragmàtics en sociolingüística, lingüística general, anàlisi de la conversa, anàlisi del discurs, lingüística cognitiva i computacional, lingüística apliacada i altres àrees d'investigació lingüística.

Language in Society
La clàssica revista de sociolingüística. També publica estudis del discurs.

Journal of Sociolinguistics
La revista cobreix el lenguage entodas els seus dimentiones, macro i micro, així com aspectes formals o discursos astractos i tant text parlat com escrit.

Language and Communication
Aquesta revista és única perquè proporciona un fòrum per a la discussió sobre temàtiques sobre la comunicació de significat interdisciplinari. Publica contribucions d'investigadors en tots els camps relacionats amb l'estudi de la comunicació verbal i no verbal.

Semiotica
Revista de l'Associació Internacional dels Estudis Semióticos.

Social Semiotics
Convida papers que desenvolupin anàlisis textuals emmarcats en un rigorós enteniment de l'economia política, els processos de producció i/o patrons de consum, i qüestions de personificación tant de gènere com de raça.

Written Communication
Proporciona un fòrum per al lliure intercanvi d'idees, punts de vista teòrics i enfocaments metodològics que millor defineixin i desenvolupin el pensament i la pràctica de l'apassionant estudi de la paraula escrita.

Political Communication
<La revista dóna la benvinguda a tots els mètodes d'investigació i punts de vista analítics que millori el entendimiiento de les pràctiques, els processos i les implicacions de la comunicació política en totes les seves formes.

Journal of Linguistic Anthropology