Contacto

El coordinador del Centro de Estudios del Discurso (CED) es:

Teun van Dijk


Teun A. van Dijk
Universitat Pompeu Fabra
Departamento de Traducció i Filologia
Rambla 30-32
Barcelona 08002
E-mail: teun@discursos.org
Web: www.discursos.org
Tel. 93.542.2494
La asistenta del CED es:

Gema Rubio

Gema Rubio
Universitat Pompeu Fabra
Departamento de Traducció i Filologia
Rambla 30-32
Barcelona 08002
E-mail: gema.rubio@gmail.com